Kumlama

Kumlama

Kumlama

Basınçlı sistem kumlama işleminde temel elemanlar genel olarak; hava kompresörü, basınçlı hava tankı, basınçlı hava kurutucusu, basınçlı kumlama kazanı ve kumlama nozuludur. Kumlamanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve arzu edilen yüzey kalitesini sağlamak için her birinin üzerinde önemle durulmalıdır. Dikkat edilmeyen veya önemsenmeyen sistem hataları, diğer konularda hassas olunsa bile kumlama sonucunda istenmeyen yüzeyleri, zaman ve emek kaybını ortaya çıkarır.

Basınçlı kumlama düzeneğinin en başında hava kompresörleri bulunmaktadır. Kompresörler basınçlı hava üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Kumlama yada raspa işleminde yoğun miktarda basınçlı hava kullanıldığından, kompresör seçimi çok büyük önem arz etmektedir.

Standart bir kumlama yada raspa düzeneğinde bulunan ve kompresörden sonra gelen ekipman ise basınçlı hava tanklarıdır. Kompresörlerin ürettikleri basınçlı hava, kumlama kazanına gitmeden önce bir tank içine depolanmaktadır. Basınçlı havayı depolayan hava tankı kompresörün dinlenmesine yardımcı olduğu gibi kumlamanın başlangıcı ile sonu arasında sürekli aynı debide havanın elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bu hava tankları basınca dayanıklı olup mutlaka basınç testlerinden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

Bu sistemde basınçlı hava tankından sonra basınçlı hava kurutucular gelmektedir. Havada bulunan nem yüksek basınca maruz kaldığı zaman yoğuşmaktadır. Yoğuşan bu nem, su damlacıkları şeklinde basınçlı hava ile taşınarak, sarf malzemesine karışır. Bağlayıcı etkisi nedeniyle sarf malzeme taneciklerini topaklaştıran ve bu topaklaşma nedeniylede kesik kesik kum püskürtülmesine neden olan bu nemi, havanın içerisinden uzaklaştırmak için, hava kurutucuları kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek nem içeren sarf malzemeleri, kumlanılan yüzeyin çok kısa sürede oksitlenmesine de neden olmaktadır.

Düzeneğimizdeki sıradaki kumlama yada raspa ekipmanı ise basınçlı kumlama kazanıdır. Portatif kumlama kazanları , öncelikle basınçlı bir kaptır. Bu sebeple imalatı fazladan dikkat ve özen gerektirir. Yüzeye püskürtülecek olan sarf malzemeleri bu hazneye yerleştirilirler. Basınçlı hava bu kazanların önce içine dolarak kazanın kum yükleme deliğini kapatan tapayı yukarıya doğru hareket ettirir. Tapa kapandıktan sonra kendine çıkış yolu arayan basınçlı hava kazanın alt kısmında bulunan vananın çıkışına yönelir. Buradaki vananın asıl görevi uygun hava ve kum karışımını sağlamaktır. Kazanın kumlama basıncına dayanıklı olması şarttır.